Know everything about happenings in Punjab or all over the world including Bollywood/Hollywood and Lifestyle at just one place i.e 22gee.com

ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

ਅੱਜ ਕੱਲ,ਦੀ ਭਾਗਦੌੜ੍ਹ ਭਰੀ  ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ 
June 21, 2021

Numbness (ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
June 21, 2021

ਦਮਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾ

ਅੱਜਕਲ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਲੋਕ
June 14, 2021

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਧੂੜ ਕਾਰਨ
June 14, 2021

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖੁਆਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
June 7, 2021

ਕਮਰ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਮਰ ਦਰਦ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ
June 7, 2021
1 2 3 164